Kısa bir yol olarak yorumlanır. Etek güzel ise yol o kadar kısmetlidir. Rüyada etek gören erkek, hayırlı bir izdivaca ko-nar. Kisa etek izdivacin aceleye gelecegine, uzun etek izdivacin uzun müddet sallantida kalacagina delil sayilir. Etek burusuk gö-rülürse bu izdivaçta bir bulaniklik var demektir. Burusuk etek gö-renler iyice tahkik etmeden evlenmemelidir. Ön veya arka tarafından yirtik görülen etekler izdivaçta ferahlığı müjdeler.