Rüya gören erkekse amaçlarına kavuşup, işinde ilerleyeceğine; rüya gören kadınsa sıkıntılı bir dönem geçireceği, ancak temkinli dikkatli olursa tekrar huzura ereceğine işarettir. İlişkiye girdiğiniz eşiniz veya sevgilinizse hayallerinizi gerçekleştireceğiniz, tanımadığınız birisiyse itibarınızın sarsılacağının işaretidir. Rüya gören erkek, kendisini bir kadınla cinsel iliskide bulunurken görürse onun isteklerine kavusup, isinde ilerliyecegine işarettir. Kadin kendini bir erkekle iliskide görürse mutsuz bir dönem geçirecegi, ancak dikkatli olursa sonuçta tekrar huzura kavusacağına işarettir. Rüyada eşinizle veya sevgilinizle cinsel ilişkide bulunduğunuzu gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleştireceğinizin işaretidir. Eğer tanımadığınız bir yabancıyla ilişkiye girdiyseniz, zarara uğrayacağınız ve itibarınızın zedeleneceği anl***** gelir. Rüyada cinsel ilişkide bulunmak; büyük bir rütbeye yükselmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya , düşmanla cinsel ilişkide bulunmak; cinsel ilişkide bulunulan düşmanın mağlup edileceğine, tanıdık biri ile cinsel ilişkide bulunmak, dostlara karşı iyi davranmaya, tanınmadık biri ile cinsel ilişkide bulunmak; üzüntüden kurtulmaya, bir hayvanla cinsel ilişkide bulunmak; arzu edinilenin daha üstünde bir yere gelmeye, cinsel ilişkide bulunmak istediği kadını erkek olarak görmek; arzu ve isteğe kavuşamamaya, kötü yoldaki bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak; haram mala, arkadan cinsel ilişkide bulunmak; istenilen şeyin yerine gelmeyeceği gibi elindeki malında yok olacağına, rüyada küçük bir kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunmak; başınıza kötü bir şeyin geleceğine, güzel bir kadın ile cinsel ilişkide bulunmak; iyiye, bir ölü ile cinsel ilişkide bulunmak;ölüme ve ilişkiye girilen kimse ile aynı mezarlığa gömülmeye işarettir.

Cinsel ilişkide bulunduğunu görmek, kişinin, din ve dünyalık olarak istediği şeye kavuşmasına; lezzete, menfaate, rahatlamaya ve iç huzuruna ermeye; kendi eşiyle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, eşinden arzu ettiği şeye nail olmaya, eşinin de kendinnden umduğu şeye kavuşmasına; bir çocukla münasebette bulunmak bir bilaya duçar kalmaya, bir delikanlı ile bu işi yapmak sonsuz bir meşakkate uğramaya, çirkin ve eski elbiseli bir kadınla cinsi münasebette bulunmak şerre, mütesetter ve iyi giyimlir bir kadınla bu işi yapmak hayra; erkek kardeşiyle bu işi yapmak, onun tarafından aşağılanıp horlanmaya, yoksul kimsenin oğluyla cinsi münasebette bulunması, onu ilim tahsili için hocaya okula göndermesine; zengin ise oğluna mal ve dünyalık bırakmasına, kendi kendine cinsi münasebette bulunduğunu görmek kimseye himmet etmemeye, iyiliğini bekleyenlerden bunu esirgeyerek cimrilik etmeye; bunu yapan kimse fakir ise hastalanmasına yahut nikah düşmeyen bir yakınına yaklaşmasına; bir kadının başka bir kadınla cinsi ilişki kUrduğunu görmesi, onun sırlarına vakıf olmaya, eğer bu kadını tanımıyorsa, boş ve anlamsız bir işle meşgul olmasına; arka taraftan bu fiili işlemek olmayacak şeyi arzu etmeye ve bu yolda malını harcamasana, kadının ölmüş erkekle, erkeğin de ölmüş bir dişi ile ilişkide bulunduğunu yahut ölünün kendisiyle münasebette bulunduğunu görmek vefat edip o ölünün bulunduğu mezarlığa defnedilmeye delalet eder. ( Daha geniş yorum için Bakınız; sevişmek, livata, zina. )Rüyada cinsi münasebet görmek yardımla yorumlanır. Rüyada bir kadınla sevismek çok büyük bir mevkie çikmis bir kisiden büyük bir yardım görecegine; tanımadigi bir kadınla sevismek ve cima etmek hükümet tarafından bir yardım görecegine, bir düşmanla cinsi münasebette bulunmak ona karşı üstünlüge ve zafere işarettir. Her hangi bir hayvanla zi-na ettiğini görmek, hayır için başladigi bir işi tamamlayamayacagina delalet eder. ibni Kesire göre: rüyada birlesme görmek hayra ve sevince delalet eder. Nikah geçmeyen biriyle birlesmek mesru olmayan ço-cuga, düşmaninin kendisi ile birlestigini görmek, ona üstün gelecegine delalet eder. Cafer-i Sadik (RA) a göre: rüyasında bir kimse ile birlesip üzerine gusül etmesi gerektiğini görmek rüyasınin tabiri, eğer rüyada tatmin olmussa, batildir. Çünkü bu rüya seytanidir. Zina rüyası hiyanete delalet eder. Komsusunun karisi ile birlesme yaptığını görmekte hayır yoktur. Bir başka rivayete göre de; rüyada cinsi münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandiginda üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batil bir rüya olduğundan tabir edilmez. Düsmani ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, düşmanina galip gelir. Dostlarinin birisiyle cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, on lara iyilik eder. Tanimadigi bir adamla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasina işarettir. Rüyada cinsel iliski de bulunmak istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyada küçük bir kizla cima ettiğini gören kimse, bakire bir kizla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanli ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da örtülü olsa, hayra işarettir. Bir insanın rüyada tanımadigi bir kadınla cinsi münasebette bulunmasi, o kadının görünüsünce o insana anz olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasina işarettir. Eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakim şeyler bagislamasina ve malık olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasina işarettir. Rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yapma gitmek, sefere çikmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradina kavuşmasina işarettir. Rüyada hanimi ile cinsi münasebet yaptığını gören kimse, hanimindan umdugu şeye veya hanimi kendisinden ümit ettiği şeye işarettir. Zina eden bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelligi nisbetinde dini emirleri yerine getirir. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlikla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir kadın rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kadının münasebette bulunduğu kadının sirrina muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadıni tanımiyorsa, boş bir isle ugrasmasina işarettir. Evli bir kadın, rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasindan aynlacagina işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kimsenin ölecegine işarettir. Bir kimse rüyada cinsiyet organi ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazim gelenler için cimrilikte bulunmasina, malını israf ederek sarfetmesine ve esini bosamasina işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun siddetli bir hastalığa yakalanmasina, bazen de kendisine nikahi haram olan kadına yaklasmasina işarettir.