Aşçı çırağı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine geti ren üstlerinin denetiminde çalışan mesleğe yeni başlamış deneyimsiz mutfak elemanıdır.

Konu Başlıkları: Başlıca konular şunlardır: Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek-içecek hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve besin grupları, sebze pişirmeye hazırlık, garnitürler, fond ve temel çorbalar, uluslararası çorbalar, basit tatlılar, soslar, et yemekleri, balıklar, hamurlar.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler yiyecek içecek hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 272 saat

ismek.org