Bu branşta; tekniğe ve modele uygun deriyi sertleştiren, kalıp hazırlayan, renklendiren, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilen kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları: Açık, koyu, ışık ve gölge, renk, davul derisi çiçek.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan birey¬ler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, modaevleri, kendi işyerinde veya evinde vb. yerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 128 saat

ismek.org